Kamis, 19 Mei 2011

JENIS-JENIS KAYU BERTUAH

Nama Jenis Kayu

Tuah/Khasiat dari Kayu tersebut
 1. Naga Sari
:
Keselamatan, anti ilmu hitam, sihir, black magic, anti tanah sangar, hawa iblis, maksud jahat, musuh tersembunyi, kebijaksanaan, kewibawaan, kesetiaan, keharmonisan keluarga, keluhuran, kesehatan, rejeki, ketentraman
 1. Kastigi
:
Keselamatan, .... anti tanah sangar, anti hama tumbuh-tumbuhan, anti racun kadar tinggi, ....
 1. Drini
:
Keselamatan, kewibawaan, …. rejeki, penawar racun, anti daya negatif
 1. Te Sek
:
Kewibawaan, ketangguhan, keselamatan, anti hamatumbuhan, anti tanah sangar, hawa iblis, tahan lama didalam …., anti daya negatif
 1. Lontrok
:
Keselamatan anti daya negatif, menghilangkan hambatan, membantu orang yagn akan melahirkan buat yamg ada kesulitan, kewajaran
 1. Kebak
:
Keselamatan, melancarkan usaha, anti jin, anti tuyul, anti daya negatif.
 1. Wujek
:
Keselamatan, keharmonisan rumah tangga, kesetiaan anti daya negatif, melancarkan usaha, kepekaan pengasihan
 1. Jati Kluwih
:
Keselamatan, kewibawaan, rejeki, anti daya negatif
 1. Mentawa
:
Penawar racun, keselamatan, anti daya negatif, penawar tanah sangar, keamanan.
 1. Jagad
:
Keselamatan, kewibawaan, anti tanah sangar, kanuragan, energi bila dibawa, tidak mudah lelah, kelincahan, keuletan, anti daya negatif
 1. Menta
:
Kewibawaan, keselamatan, anti daya negatif, keteguhan, keluhuran, kesehatan, kanuragan, obat mata yang lama tidak sembuh
 1. Wunglen
:
Keselamatan, keluhuran, kewibawaan, ketenangan, anti daya negatif
 1. Kenkeng
:
Ketenangan, keselamatan, anti daya negatif, ketentraman, penolak sawan
 1. Walikukun
:
Keselamatan, kewibawaan, kesehatan, anti daya negatif, anti tanah sangar
 1. Liwung
:
Keselamatan, anti daya negatif, ketenangan, sangat membantu dalam meditasi (konsentrasi)
 1. Minging
:
Keselamatan, anti daya negatif, kewibawaan, kepekaan, ketajaman penginderaan
 1. Galih Asem
:
Keselamatan, kewibawaan, keteduhan, ketentraman, anti daya negatif
 1. Galih Kelor
:
Keselamatan, kewibawaan, rejeki, anti daya negatif, kanuragan, menambah tajam penginderaan
 1. Sangga Waja
:
Keselamatan, keteguhan, rejeki, anti daya negatif, daya energi tinggi
 1. Rukem
:
Keselamatan, anti daya negatif, keteguhan
 1. Sri Gading
:
Keselamatan, kesehatan, anti daya negatif, tajam penginderaan
 1. Sisir
:
Keselamatan, melancarkan usaha, anti jin, anti tuyul, anti daya negative, memperkuat kayu bertuah lain
 1. Dewandaru
:
Keselamatan, melancarkan usaha, anti daya negatif, anti racun
 1. Boga
:
Keselamatan, melancarkan usaha, anti daya negatif
 1. Sulastri
:
Keselamatan, menjalin keharmonisan rumah tangga, kesetiaan, kemesraan, kehangatan, ketentraman
 1. Secang
:
Keselamatan, kesehatan, anti daya negatif, anti hamatumbuh-tumbuhan, unsure rejeki
 1. Songgo Langit
:
Kewibawaan, kemuliaan, ketenangan, keluhuran, keselamatan, anti daya negatif
 1. Kantil
:
Pengasihan, rejeki kewibawaan, lancarkan usaha (apabila dirajah)
 1. Rampung
:
Keselamatan, rejeki, kewibawaan, anti daya negatif, ketangguhan energi
 1. Rao
:
Kewibawaan, kemuliaan, ketenangan, keluhuran, keselamatan, anti daya negatif
 1. Bunglon
:
Keselamatan, keharmonisan, kesetiaan rejeki, keteguhan, anti daya negatif, pengasihan
 1. Tejo
:
Menghisap racun, membuka aura, tolak bala, anti daya negatif
 1. Tutup
:
Melengkapi kayu kebak, melancarkan usaha/rejeki
 1. Krincing Wesi
:
Keselamatan, kewibawaan, energi kanuragan, keluhuran, pencarian, anti daya negatif, penginderaan
 1. Wegig
:
Keselamatan, kewibawaan, keteguhan, kebijaksanaan, anti daya negatif, kecermatan dalam berfikir
 1. Winong
:
Keselamatan, anti daya negatif, kebijaksanaan, keluhuran disenangi/dicintai leluhur.
 1. Wahyu
:
Keselamatan, keluhuran, kewibawaan, melancarkan usaha, anti daya negatif
 1. Kalima Sada
:
Keselamatan, keluhuran, kewibawaan, melancarkan usaha, anti daya negatif
 1. Pring pethok, Garang Pethok, Pring Ketemu Ros, Pring Tumpuk/ Rotan Pethok
:
Keselamatan, melancarkan usaha, mendatangkan keberuntungan, menolak pencurian penyakit menular, hawa iblis, tanah sangar, ilmu hitam, anti daya negatif
 1. Itam
:
Keselamatan, penangkal roh jaha, ketentraman, kedamaian, keteduhan, anti daya negatif
 1. Cukil Kayu
:
Keselamatan, rejeki, daya tarik, kewibaan, anti daya negatif, keteduhan, ketentraman


Tidak ada komentar:

Posting Komentar